Prohlížíte si starou verzi webových stránek Gymnázia Petra Bezruče. Tyto stránky již nejsou aktualizovány. Novou podobu webu naleznete na adrese www.gpbfm.cz

Základní informace o škole

ymnázium Petra Bezruče je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem. Studium je šestileté v oboru 79-41-K/61 Gymnázium. Hlavním záměrem je připravit studenty pro studium na vysokých školách - poskytnout jim prostor pro orientaci v různých oborech a možnost získat hlubší znalosti v oboru, který je zajímá. Tomuto záměru je přizpůsoben školní vzdělávací program a skladba volitelných a nepovinných předmětů. Škola vyučuje těmto cizím jazykům: angličtině, němčině, španělštině a ruštině.

Škola rozvíjí schopnosti talentovaných studentů v různých soutěžích a olympiádách. Mimoškolní aktivity studentů jsou soustředěny do kroužků, zejména sportovních. Studenti mají možnost absolvovat výměnný pobyt ve spolupráci s partnerskou školou v Německu a poznávací zájezdy do Berlína, Londýna a Katalánska, škola také každoročně organizuje ve spolupráci se školním sportovním klubem zimní a letní výcvikové kurzy.

Aktuálně...