Český jazyk a literatura

Charakteristika předmětu

Předmět je povinným maturitním předmětem ve společné části maturitní zkoušky. Výuka je rozdělena na jazykovou, slohovou a literární výchovu.

Do výuky mohou být zařazeny exkurze, jejichž absolvování je nutnou podmínkou ke splnění klasifikačních podmínek. Seznam těchto exkurzí bude součásti přílohy ŠVP.

Ve všech složkách předmětu se žák učí pracovat s uměleckými, odbornými, publicistickými či administrativními texty, poznává bohatství mateřského jazyka, jeho funkční využití. Žák je veden k tomu, aby rozuměl různým typům textů i promluv, přemýšlel o nich. Získává schopnost vyjadřovat se spisovným jazykem, formulovat své výpovědi správně, vhodně, funkčně, a to jak v projevech písemných, tak mluvených. V literární výchově si žák tříbí estetický vkus, seznamuje se s výstavbou a zákonitostmi literárních žánrů, od 2. ročníku získává přehled o vývoji české a světové literatury. Interpretace literárních děl přispívá k utváření názorů, postojů a hodnot žáka, vede ho k pochopení uměleckého díla, obohacuje jeho kulturní život, pomáhá k rozvíjení fantazie, ale také učí schopnosti analýzy a syntézy.

 

Akce a exkurze

Beseda s Janem Burianem
Do světa knih a svobodných médií
Jaro s literaturou
Ohlédnutí za "Zimním čtením"
Babí léto a podzim ve znamení divadla
Festival čtení za účasti studentů GPB
Jarní záhadné čtení z detektivní literatury
Čtenářům brána otevřená
Zimní čtení knih s židovskou tematikou
Labyrint světa a ráj svobody
Hudebně-poetické putování lybyrintem světa a rájem svobody
Jarní čtení ve sklepení
Lekce tvůrčího psaní
Pozvánka na "Jarní čtení ze sklepení"
Týden undegroundového čtení
Přednáška o plagiátorství aneb Naučte se správně citovat
Literární přednáška Libora Magdoně v místecké knihovně
Divadlo jako místo k setkávání
Poslední zvonění očima mladších ročníků
Přednáška Libora Magdoně na téma Nemal som rád Čechov

 

Soutěže v českém jazyce


Úspěchy a výsledky v předchozích letech

 

Doporučené a používané učebnice

Třetí ročník

 • Bláhová, R. a kolektiv: Literatura pro I. ročník středních škol/ učebnice (Didaktis)
 • Bláhová, R. a kolektiv: Literatura pro I. ročník středních škol/ pracovní sešit (Didaktis)

Čtvrtý ročník

 • Polášková, T. a kolektiv: Literatura pro II. ročník středních škol/ učebnice (Didaktis)
 • Polášková, T. a kolektiv: Literatura pro II. ročník středních škol/ pracovní sešit (Didaktis)

Pátý ročník

 • Andree, L. a kolektiv: Literatura pro III. ročník středních škol/ učebnice (Didaktis)
 • Andree, L. a kolektiv: Literatura pro III. ročník středních škol/ pracovní sešit (Didaktis)

Šestý ročník

 • Andree, L.: Literatura pro IV. ročník středních škol/ učebnice (Didaktis)
 • Andree, L.: Literatura pro IV. ročník středních škol/ pracovní sešit (Didaktis)

Další doporučená literatura


Třetí ročník

 • Adámková, P. a kolektiv: Komunikace v českém jazyce pro střední školy/ učebnice (Didaktis)
 • Adámková, P. a kolektiv: Komunikace v českém jazyce pro střední školy/ pracovní sešit (Didaktis)

Čtvrtý, pátý, šestý ročník

 • Hoffmannová, J. a kolektiv: Komunikace a sloh – učebnice českého jazyka pro střední školy (Fraus)
 • Martinec, I. a kolektiv: Mluvnice – učebnice českého jazyka pro střední školy
 

Maturita

Seznam literatury k povinné maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury 2019/2020
Katalog požadavků ke společné části maturity - český jazyk

 

Vyučující

Mgr. Andrea Čmielová
Mgr. Michaela Hrtúsová
Mgr. Renáta Lasotová
Mgr. Eva Linhart
Mgr. Libor Magdoň
Mgr. Pavla Mazochová
PhDr. Mgr. Markéta Myšková, Ph.D.
Mgr. Lenka Ondráčková
Mgr. David Polčák
Mgr. Jana Sittková
Radmila Vaňková