Školní jídelna

Stravování žáků školy je zajištěno ve školní výdejně jídel, která je součástí školy. Obědy jsou dováženy ze Střední školy řemesel ve Frýdku-Místku, přičemž každý strávník si může vybrat ze dvou druhů jídel. Volba druhu jídla a odhlášení obědů je možné po zadání přístupových údajů na adrese www.estrava.cz

Cena oběda pro žáky GPB je od 1.9.2019 stanovena na 31,- Kč. Stravné se platí vždy na měsíc dopředu výhradně formou inkasní platby. K výdeji jídla si musí stávník zakoupit elektronickou klíčenku nebo školní ISIC kartu a vyplnit přihlášku ke stravování. Upozorňujeme, že pokud strávník zapomene klíčenku nebo ISIC kartu doma, nebude mu strava vydána!!!

Z důvodu, že některé banky zajišťují finanční prostředky pro platbu stravného na vašem účtu již PŘED DATEM SPLATNOSTI (tj. 20. den v měsíci) - z naší zkušenosti i o 3 dny dříve, důrazně doporučujeme nastavit povolení k inkasu již od 16. dne v měsíci!!!


Odhlášku stravy je potřeba provést nejpozději den předem do 12:00 hodin.

V případě dotazů ke stravování, problémů s nefunkčností strávníkova účtu, klíčenky či ISIC karty, se obraťte na podpora@gpbfm.cz.