Výchovný poradce

Funkci výchovné poradkyně zastává na škole Mgr. Renáta Lasotová.


Konzultační hodiny ve školním roce 2018/2019:

úterý: 13:30 – 14:15 hod. (po 6. vyuč. hodině)
čtvrtek: 14:15 – 15:15 hod. (předem objednaní)
pátek: 10:30 – 10:50 hod. (po 3. vyučovací hodině)

Konzultace možné i v jinou dobu po předchozí domluvě (telefonicky, emailem):
tel.: 558 433 515

email:
 

Okruhy, které můžete konzultovat s výchovnou poradkyní:

  • studijní problémy (zvládání učiva, neprospěch ve škole…)
  • problémy ve vztazích se spolužáky, učiteli, rodiči
  • výchovné problémy související se školou
  • problémy se sebou samým (úzkosti, tréma, deprese, anorexie, bulimie…)
  • otázky profesní orientace - volby dalšího studia na VŠ a VOŠ
  • problematika přijímacího řízení na vysoké školy, VOŠ

Výchovná poradkyně spolupracuje s těmito odborníky, v nutných případech zprostředkuje konzultaci:

  • Pedagogicko-psychologická poradna ve Frýdku-Místku
  • Renarkon Ostrava
  • Centrum nové naděje Frýdek-Místek

Program poradenských služeb ve škole
Příloha k programu poradenských služeb ve škole


Informace o studiu na vysokých školách