Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020

Platné právní předpisy:
Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění.

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Společná část maturitní zkoušky – žák koná 2 povinné zkoušky


Povinné zkoušky:
 • český jazyk a literatura (didaktický test, písemná práce a ústní zkouška před komisí)
 • cizí jazyk - anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk nebo španělský jazyk (didaktický test, písemná práce a ústní zkouška před komisí) nebo matematika (pouze didaktický test)
Nepovinné zkoušky:

Žák může konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z předmětů cizí jazyk nebo matematika. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje. Opravné nepovinné zkoušky se nekonají.


Profilová část maturitní zkoušky – žák koná 2 povinné zkoušky

Žáci budou skládat dvě povinné zkoušky z níže uvedených předmětů. Podmínkou výběru je, aby student absolvoval daný předmět v rozsahu nejméně 144 hodin během 3. až 6. ročníku studia (tzn. dva roky). Zkoušky budou mít formu ústní zkoušky před maturitní komisí. Žák nemůže konat zkoušku z předmětů, ze kterých již skládal povinnou zkoušku ve společné části maturitní zkoušky.

Pokud žák konal ve společné části zkoušku z matematiky, musí být jedna z povinných zkoušek profilové části z cizího jazyka.

Seznam předmětů pro povinné zkoušky:
 • anglický jazyk
 • německý jazyk
 • ruský jazyk
 • španělský jazyk
 • základy společenských věd
 • dějepis
 • zeměpis
 • matematika
 • fyzika
 • chemie
 • biologie
 • informatika a výpočetní technika
 • estetická výchova – hudební
 • estetická výchova - výtvarná

Žák může také konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky z předmětů stanovených ředitelkou školy.

Seznam předmětů pro nepovinné zkoušky:
 • anglický jazyk
 • německý jazyk
 • ruský jazyk
 • španělský jazyk
 • základy společenských věd
 • dějepis
 • zeměpis
 • matematika
 • fyzika
 • chemie
 • biologie
 • informatika a výpočetní technika
 • estetická výchova – hudební
 • estetická výchova - výtvarnáVe Frýdku–Místku dne 25. 9. 2019
Č. j. GPB/0147/2019

RNDr. Olga Onderková
ředitelka školy


Přihlášky k maturitní zkoušce je nutné odevzdat do 1. prosince 2019 zástupci ředitelky Michalu Saforkovi.

Žáci se mohou přihlásit také ke zkoušce Matematika+, která má formu didaktického testu, organizuje ji Cermat a koná se v termínu stanoveném MŠMT. Výsledek této zkoušky nemá vliv na celkové hodnocení maturitní zkoušky. Podrobnější informace naleznete na www.cermat.cz

 

Termíny maturitní zkoušky - jaro 2020

 • Po 1.6.2020 - MA - DT
 • Po 1.6.2020 - AJ - DT
 • Út 2.6.2020 - ČJL - DT
 • Út 2.6.2020 - ŠJ - DT
 • St 3.6.2020 - M+ - DT

Termíny společné části maturitní zkoušky (písemné práce a didaktické testy) se řídí Jednotným zkušebním schématem.Aktualizovaný rozpis ústních zkoušek společné a profilové části MZ 2020 - jaro (ze dne 14.5.2020)

Pravidla hodnocení profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020