Organizace školního roku 2019/2020


Září
2. 9.
2. 9.
3. - 6. 9.
5. - 12. 9.
27. 9. - 6. 10.
28. 9.
- zahájení školního roku
- podzimní termín MZ
- adaptační kurz pro 1. ročník
- poznávací zájezd do Londýna
- Katalánsko
- státní svátek
 
Říjen
27. 9. - 6. 10.
28. 10.
29. - 30. 10.
- Katalánsko
- státní svátek
- podzimní prázdniny
 
Listopad
13. 11.
17. 11.
22. 11.
39. 11.
- pedagogická rada, třídní schůzky
- státní svátek
- stužkovací večírek 6.A
- stužkovací večírek 6.B
 
Prosinec
20. 12.
23. 12. - 3. 1.
- kulturní vánoční program
- vánoční prázdniny
 
Leden
6. 1.
27. 1.
30. 1.
31. 1.
- zahájení vyučování v novém kalendářním roce
- klasifikační porada
- ukončení 1. pololetí, filmové představení, rozdání vysvědčení - pololetní prázdniny, ples GPB
 
Únor
3. 2.
5. 2.
24. - 28. 2.
- zahájení 2. pololetí
- den otevřených dveří
- jarní prázdniny
 
Březen
1. - 7. 3.
2. - 9. 3.
23. - 1. 4.
- lyžařský kurz
- výměnný pobyt Bretten
- výměnný pobyt Bretten
 
Duben
9. - 10. 4
13. 4.
15. 4.
27. 4.
30. 4.
- velikonoční prázdniny
- velikonoční pondělí
- pedagogická rada, třídní schůzky
- klasifikační porada 6. roč.
- poslední zvonění, vysvědčení 6. roč.
 
Květen
1. 5.
4. - 7. 5.
8. 5.
18. - 22. 5.
27. 5.
- státní svátek
- společná část maturitní zkoušky
- státní svátek
- profilová část maturitní zkoušky
- slavnostní předávání maturitních vysvědčení
 
Červen
10. 6.
15. - 19. 6.
25. 6.
25. 6.
26. 6.
29. 6.
30. 6.
- TS uchazeči 1. roč.
- turistický kurz 4. ročníku, školní výlety
- ukončení klasifikace, klasifikační pedagogická rada
- Čaj o páté
- odborný den PK
- exkurze do okolí FM
- ukončení 2. pololetí, rozdání vysvědčení
 
Termíny přijímacích a maturitních zkoušek budou upřesněny dodatečně.