Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školu

Informace k přípravným kurzům 2020
Přípravné kurzy zrušeny.