Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 2020

Den otevřených dveří se uskuteční ve středu 5. února 2020 od 14.00 do 17.30 hodin. Srdečně zveme všechny zájemce o šestileté studium i jejich rodiče k prohlídce školy. Dozvíte se, co můžete očekávat od studia, můžete si vyzkoušet testy a zhlédnout ukázky toho, co si žáci připravili se svými učiteli v jednotlivých předmětech. Těšíme se na vás!

Pedagogický sbor Gymnázia Petra Bezruče
 

Den otevřených dveří 2018

Fotografie z Dne otevřených dveří 2018

 

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 očima studentů.
Reportáž ze Dne otevřených dveří na TV Polar (čas 5:38).

 

Den otevřených dveří 2015

Den otevřených dveří 2015 ve fotografiích.

 

Den otevřených dveří 2014

Den otevřených dveří 2014 očima studentů.
Reportáž ze Dne otevřených dveří na TV Polar.
Fotografie ze Dne otevřených dveří.

 

Den otevřených dveří 2013

Jak probíhal letošní den otevřených dveří?
Reportáž ze Dne otevřených dveří na TV Polar.
Fotografie ze Dne otevřených dveří.

 

Úspěšný den otevřených dveří 2012

Zásluhou učitelů a studentů našeho gymnázia se Den otevřených dveří vydařil. Ke zdaru značnou měrou přispěli budoucí studenti, kteří přišli ve větším počtu než v loňském roce, aby získali informace o svém příštím studiu. Čekala je nejen prohlídka školy s průvodcem, ale bohatý, často i chutný, program, který byl připraven v odborných učebnách. Kromě divadelních ukázek v cizích jazycích se uchazeči zapojili do fyzikálních a chemických pokusů v našich laboratořích. Škola pak v dalších učebnách nabídla informace o učebních plánech, učebnicích, o akcích a různých aktivitách pořádaných školou v průběhu šestiletého studia. K těmto patří například exkurze, zahraniční pobyty, lyžařský a turistický kurz, školní kulturní a sportovní volnočasové aktivity.

Závěrem popřejme uchazečům úspěch u přijímacích zkoušek také proto, aby se mohli i oni zapojit do příprav Dne otevřených dveří 2013.


Renáta Lasotová, koordinátorka akce

Fotografie ze Dne otevřených dveří 2012

 

Pohled na Den otevřených dveří 2011 studentskýma očima

S nástupem nového vedení se na naší škole začaly zavádět některé praktiky typické pro současnou podobu školství. Škola se modernizuje a více otvírá světu. Jedním z projevů komunikace s okolím je určitě i historicky první konání Dne otevřených dveří.

Skutečnost, že se tato akce uskuteční, se v kuloárech školy tiše šířila ještě předtím, než se učitelé začali ptát po dobrovolnících ochotných pracovat na projektech jednotlivých předmětů. Především předmětové komise spjaté s výukou jazyků doslova hýřily nápady. Od počátku nového roku se rozběhla závěrečná fáze příprav – výtvory se rozmisťovaly, třídy uspořádaly, působiště byla přidělena. Z řad studentstva se rekrutovala četa průvodců.

S příchodem 26. ledna se osazenstvo gymnázia rozdělilo na dvě skupiny. První si dál žila všední den, zatímco druhá (menší) část se připravovala na odpolední událost. Průvodci se rozdělili do dvou směn tak, aby pokryli celý časový úsek. Brzy se ukázalo, že dělit síly byla závažná chyba, protože návštěvnost v prvních hodinách dalece předčila očekávání. Strážci návštěvní knihy vysílali posly s poplašnými zprávami o počtech příchozích, a tak se rozběhlo pátrání po členech druhé směny, kteří z nějakého důvodu neopustili budovu.

Základní informace o škole byly všem návštěvníkům (nejčastěji rodičům budoucích žáků) poskytnuty přímo na ústředí celé akce, kterým se stala školní aula. Zde bylo možné dočíst se o úspěších studentů ať už v soutěžích, nebo z hlediska přijímacích řízení na vysoké školy.

Po nabytí odpovědí na otázky o termínech zkoušek, počtech přijímaných žáků, délce vyučování a jazykových kombinacích (tyto otázky se opakovaly s železnou pravidelností, někdy dokonce víckrát v jedné skupince informovaných) byli návštěvníci svěřeni do rukou studentů, kteří volili trasu přesně podle přání a zájmů konkrétního uchazeče o studium (nebo podle přání rodiče, pokud žák neprojevoval zájem o okolí). Trasa tedy téměř vždy vedla na stanoviště českého jazyka a matematiky, kde bylo možné vyzkoušet si vzorové testy přijímacího řízení. Je tedy pochopitelné, že se zde tvořily výrazné fronty, které ale průvodcům poskytly možnost přesvědčit návštěvníky k prohlídce zbytku školy.

Nejoblíbenějšími stanovišti, která nebyla zatížena kletbou zkoušek, se staly učebny fyziky s všemožnými pokusy profesorského tria Vaclík-Aujeský-Glomb a ruskojazyčné kulturní vystoupení žáků III. A (zdůrazňuji A, nikoli B) pod vedením prof. Ivy Jurenkové, kteří na sebe vzali podoby postav ze známé pohádky O veliké řepě. Mnoho dotazů mířilo rovněž na profesory ostatních cizích jazyků, jednak o výměnných pobytech a zájezdech, jednak ohledně učebnic. Zpovídání na nejrůznější témata neušli ani sami průvodci, neboť návštěvníci chtěli získat i jiný než oficiální náhled.

V momentě uzavření otevřených dveří bylo na návštěvních arších podepsáno téměř 200 osob, včetně delegace ředitelů ostatních škol města. Bude tedy do dalších let nutné zvážit navýšení počtu průvodců. Kromě této maličkosti se podle mého názoru Den otevřených dveří vydařil a v podobných akcích, které zvyšují povědomí o naší škole, by se mělo pokračovat.


Tomáš Huštan, student 5.A

Fotografie ze Dne otevřených dveří