Gymnastika základ sportu

Asociace školních sportovních klubů České republiky,

Školní sportovní klub při Gymnáziu Petra Bezruče

Gymnastika základ sportu

Za přispění Moravskoslezského kraje jsme v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 realizovali projekt pod názvem Gymnastika základ sportu. Projekt byl v celkové výši 108 000,- Kč a dotační podpora Moravskoslezského kraje činila 41 600,- Kč.

Projekt vede ke zkvalitnění činnosti Školního sportovního klubu při Gymnáziu Petra Bezruče. Zároveň ve spolupráci s Gymnáziem Petra Bezruče, Frýdek – Místek, příspěvkovou organizací došlo zlepšení podmínek pro mimoškolní činnost žáků.

S dotační podporou byly zakoupeny dětské žíněnky, švédská bedna, nafukovací gymnastický pás a další sportovní vybavení.

S pomocí tohoto projektu došlo k výraznému zlepšení materiálního vybavení pro činnost sportovního klubu.

Mgr. Pavel Kváš
Předseda AŠSK ČR, ŠSK GPB